تحویل لاستیک به رانندگان حمل چغندر با حضور قائم مقام محترم اجرایی مدیر عامل