ملاس

ملاس چغندر : همواره درصنعت کشاورزی و در همه سطوح اصولی پایه ای در روند کشت وجود داشته که یکی از مهم ترین این اصول غنی سازی خاک برای پرورش گیاه می باشد. این ماده ضمن استفاده در صنعت کشاورزی در مواردی همچون رژيم هاي غذايي بيماران ارترايتيس و همچنین در دامپروری و برای افزایش اشتهای گاوها مورد استفاده قرار می گیرد. در روند تولید این ماده همواره عللی موثر در خصوص کیفیت و خواص ملاس وجود دارد. کیفیت این ماده تا حد زیادی بستگی به میزان بلوغ گیاه چغندر قند، میزان شکر استخراج شده و فرآیند و نوع استخراج آن دارد. یکی دیگر از کاربرد های ملاس در صنایع تخمیری است تهیه الکل اتیلیک و اسید استیک از مهم ترین کاربردهای ملاس دراین صنعت می باشد.