شکر کیسه

اگر به سلامت خود و خانواده تان اهمیت می دهید بهتر است از قند و شکری استفاده کنید که بسیار مرغوب و باکیفیت باشد طبیعی بودن ارگانیک بودن و همچنین عاری بودن از هرگونه مواد افزودنی و شیمیایی از جمله دیگر خصوصیاتی است که یک حبه قند کله و یا حبه مرغوب باید دارا باشد البته ناگفته نماند که خریداران عمده کله قند فریمان و دیگر واحدهای تولیدی اصولاً کارخانه هایی هستند که درزمینه تبدیل قند کله قند حبه بسته بندی و عرضه آن به بازار فروش فعالیت می کند اما به هر حال نمی توان گفت که در بازار فروش تقاضای مردم برای قند کله به پایان رسید زیرا هنوز هم هستند افرادی که تمایل به خرید قند فریمان به صورت کله را داشته و به همراه دستگاه های قند شکن خانگی قند کله را به  قند حبه و قابل استفاده تبدیلمی نماید