بازدید وزیر محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از شهرستان فریمان

بازدید از طرح ها و پروژه های کارخانه قند فریمان که مورد حمایت و پشتیبانی ایشان قرار گرفت و همچنین رونمایی از طرح بسته بندی جدید قند شکسته با افتتاح و امضاء یادبود وزیر محترم جناب آقای دکتر ضرغامی