آغاز بهره برداری و تولید کارخانه قند فریمان ۱۲-۰۷-۱۴۰۲