حضور دکتر احسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده محترم شهرستان فریمان 🌱 و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سلیم جناب آقای دکتر معماریان و مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت قند ثابت فریمان 🌱و بازدید ایشان از فرآیند نوسازی خط تولید کارخانه قند فریمان