بازید جناب دکتر صفای نیکو ، سرپرست بانک ملی خراسان رضوی و هیات همراه 🌱 از فرایند نوسازی کارخانه قند فریمان(23-04-1402)