Author name: yahya71

بازدید نماینده محترم مجلس دکتر قاضی‌زاده از خط تولید کارخانه و عرض خسته نباشید به پرسنل و کارگران زحمتکش کارخانه قند فریمان

بازدید نماینده محترم مجلس دکتر قاضی‌زاده از خط تولید کارخانه و عرض خسته نباشید به پرسنل و کارگران زحمتکش کارخانه قند فریمان

حضور دکتر احسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده محترم شهرستان فریمان و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سلیم جناب آقای دکتر معماریان و مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت قند ثابت فریمان و بازدید ایشان از فرآیند نوسازی خط تولید کارخانه قند فریمان

حضور دکتر احسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده محترم شهرستان فریمان 🌱 و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سلیم جناب آقای دکتر معماریان و مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت قند ثابت فریمان 🌱و بازدید ایشان از فرآیند نوسازی خط تولید کارخانه قند فریمان

حضور مدیرعامل شرکت سلیم جناب آقای معماریان ، مدیرعامل و هیئت مدیره قند ثابت در کارخانه قند فریمان و بازدید از بخش های نوسازی شده این کارخانه

حضور مدیرعامل شرکت سلیم جناب آقای معماریان ، 🔹 مدیرعامل و هیئت مدیره قند ثابت در کارخانه قند فریمان 🌱و بازدید از بخش های نوسازی شده این کارخانه

بازدید جناب آقای حصادی – مجری طرح گیاهان قندی وزارت جهاد کشاورزی و جناب آقای ساربان – رئیس تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی(10-08-1402)(ویدیو)

بازدید جناب آقای حصادی – مجری طرح گیاهان قندی وزارت جهاد کشاورزی 🌱 و جناب آقای ساربان – رئیس تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی (10-08-1402) http://farimansugar.ir/wp-content/uploads/2023/11/Dr.Hesad_.mp4

با همت و تلاش های مدیریت محترم و به مناسبت آغاز بهره برداری و تولید شکر بسته ارزاق جهت پرسنل محترم کارخانه توزیع گردید.​

با همت و تلاش های مدیریت محترم و به مناسبت آغاز بهره برداری و تولید شکر بسته ارزاق جهت پرسنل محترم کارخانه توزیع گردید.