اخبار شرکت

انجام رایگان آزمایشات خاک شناسی

انجام رایگان آزمایشات خاک شناسی پیمانکاران گرامی مدیریت کارخانه قند فریمان به پاس قدردانی از زحمات ارزشمند شما در جذب حداکثری چغندر انجام آزمایشات خاک اعم از: تست فسفر خاک تست پتاسیم خاک درصد T.N.V یا آهک خاک درصد کربن و اَزُت خاک محاسبه Ec شوری و Ph اسیدیته خاک تعیین بافت خاک رایگان صورت

انجام رایگان آزمایشات خاک شناسی بیشتر بخوانید »